INESPO is de afkorting van (Inter)National Environment & Sustainability Project Olympiad. INESPO is een samenwerkingsverband van de Wageningen Universiteit, de stichting Technasium en de stichting Cosmicus. INESPO organiseert elk jaar een milieu- en wetenschapsolympiade voor (middelbare) scholieren uit binnen- en buitenland. Zij nodigt alle scholieren met interesse in bètavakken, wetenschap en techniek uit oplossingen te bedenken voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Niet alleen in eigen land, maar wereldwijd. INESPO werd voor het eerst in Nederland georganiseerd in 2009.

Er is meer: INESPO is in de loop der jaren uitgegroeid tot een leernetwerk voor scholen. Het hoofddoel is de ontwikkeling van curricula en kennis over duurzaamheid in het onderwijs. Zij organiseert hiervoor leer- en ontwikkelingstrajecten voor docenten en scholen.

Waarom INESPO?

Duurzaamheid is onlosmakelijk met de mensheid verbonden.

Zij bepaalt onze manier van leven. Deze overtuiging vormt de basis van onze acties en activiteiten voor jonge generaties.

INESPO is er voor leerlingen die grootse ideeën hebben over het beschermen en herstellen van onze leefomgeving. Voor jonge mensen met een visie op een duurzame toekomst. Die hun sporen willen verdienen om veranderingen te bewerkstelligen. Die willen experimenteren met hun projecten om de wereld duurzamer te maken. Die milieubewust zijn en die ervan overtuigd zijn dat onze planeet de redden is.

De klimaatverandering dwingt ons tot aanpassingen. Onze manier van zaken doen, onze carrièreplanning en onze kansen op werkgelegenheid veranderen in hoog tempo. Het kan niet anders dan dat deze enorme metamorfose ook gevolgen heeft voor onze scholing en onze scholen.

Onze ambitie.

Creatieve oplossingen zijn noodzakelijk – ecologisch, economisch, cultureel en spiritueel. INESPO wil de nieuwe generatie probleemoplossers goed voorbereiden op een duurzame wereld. Zij wil leerlingen leren na te denken over ingewikkelde milieuproblemen en hen toekomstgerichte vaardigheden bijbrengen om in de wereld van morgen te kunnen slagen. INESPO leg de nadruk op milieubewustzijn en duurzame samenleving en gaat uit van onderzoek en reflectie.

Samenwerkingsverband.

wageningen university & research
Logo-Technasium-PNG-liggende-variant-voor-website-transparant1
cosmicus logo

INESPO is een samenwerkingsverband van Wageningen UniversiteitStichting Technasium en Stichting Cosmicus.

Het INESPO team

Maak kennis met het team achter INESPO.

De organisatie van INESPO wordt gedaan door een zeer toegewijd team, bestaande uit betaalde evenals vrijwillige medewerkers.

Lydia van Rietschote

Voorzitter INESPO

Ria Sluiter

Stichting Technasium

Gürkan Çelik

Stichting Cosmicus

Jamila de Jong

Wageningen Universiteit

Jan Emmerzaal

Voorzitter jury INESPO

Maud van Steen

Projectmedewerker INESPO

Pelle Slothouwer

Projectmedewerker

Voor meer informatie over INESPO kunt u contact opnemen met het INESPO-bestuur: bestuur@inespo.org.

Onze Ambassadeurs

Ben van Berkel

Architect

Ferdinand Grapperhaus (jr.)

PHYSEE Technologies