Ambassadeurs

Ben van Berkel.

Er ligt een historisch grote opdracht op het bord van Nederland: Een miljoen woningen erbij, een complete energietransitie, steden gezond en bereikbaar houden, boeren toekomst bieden, terwijl onze economie veerkrachtiger en innovatiever moet. Het belang van onze planeet staat op het spel, en wij kunnen alleen samen tot nieuwe oplossingen komen. In mijn ontwerppraktijk UNStudio heeft duurzaamheid topprioriteit in alles waar wij aan werken; van stedenbouwkundige plannen en circulaire gebouwen tot de producten die wij ontwerpen. Ik vind INESPO dan ook een fantastisch platform voor het samenbrengen van problematiek en innovatieve oplossingen van een jongere generatie. Alleen samen kunnen wij het duurzaamheidsvraagstuk oplossen.

Ben van Berkel

(Foto: Els Zweerink)

Ferdinand Grapperhaus (jr)

Ferdinand Grapperhaus (jr.).

Mijn naam is Ferdinand Grapperhaus (jr.) en ben CEO en mede-oprichter van PHYSEE Technologies, opgericht in 2014 samen met Willem Kesteloo. Daarnaast ben ik actief als Technology Pioneer voor het World Economic Forum, als advisory board member bij SchahlLED GmbH en oprichter van de GESTE Summerschool in Delft.

In mijn ogen is het aan onze generatie om verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de wereldwijde klimaatuitdaging. Die missie roept ook mij op en zorgt dat ik mijn passie voor zowel mens als techniek inzet op ontwikkeling en toepassing van technologie voor een meer duurzame, comfortabele en gezonde wereld. Dat doen wij met zonnecellen, coatings, sensoren en machine learning verwerkt in verschillende producten.

Die missie probeer ik niet alleen in onze bedrijfsvoering en productportfolio uit te voeren, ook vind ik dat we zo snel mogelijk een groter deel van de volgende generatie moeten laten aansluiten bij de beweging om onze planeet slimmer en duurzamer te gebruiken. Daarom heb ik de GESTE Summerschool opgericht. Een educatieproject waar kinderen uit groep 7 en 8 kennismaken met wetenschap, technologie en duurzame energie. Dit ligt volledig in lijn met de doelstellingen van INESPO; aandacht vragen voor milieuproblemen op scholen in heel Nederland. Het doel van INESPO is om scholieren bij deze belangrijke kwestie te betrekken, een gemeenschappelijke consensus te bereiken over sociale ecologische waarden en om uiteindelijk de milieuproblemen te elimineren door middel van doelgericht en breed gedragen onderwijs.

Daar moeten nog flink wat stappen voor gezet worden en dat lukt alleen samen, daarom ben ik een enorm trotse ambassadeur van INESPO.

Nicolette Loonen.

In het dagelijks leven is Nicolette ondernemer en toezichthouder. Samen met drie andere ondernemers richtte zij TOSCA –Tribe of Sustainability Change Agents op. TOSCA adviseert organisaties die meer werk willen maken van duurzaamheid, enerzijds doordat zij hun strategie en businessmodel willen afstemmen op hun maatschappelijke impact, en anderzijds doordat zij via hun verslaggeving transparanter willen zijn over hun ambities en voortgang. Nicolette is van oorsprong accountant, en richt zich binnen TOSCA vooral op duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast is Nicolette toezichthouder bij ABP, het CvTA, Stichting Rutgers en IPPF. Via deze rollen wil zij een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante thema’s zoals pensioen, cultuur en welzijn van de jeugd.

Als moeder van vier pubers voelt Nicolette zich zeer verbonden aan de doelen van INESPO, en aarzelde zij geen moment toen Lydia Rietschoten haar vroeg om ambassadeur te worden van dit mooie initiatief. Gelukkig zijn er steeds meer jongeren die het ‘podium’ pakken om hun stem te laten horen als het gaat om klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, sociale ongelijkheid en allerhande andere maatschappelijke thema’s. INESPO maakt het voor hen mogelijk om een nog iets groter podium te bieden, waardoor hun stem nog beter gehoord wordt.

Ambassadeur Nicolette Loonen

Alle van Steenis.

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). De heer Alle van Steenis is bestuurder van de MSA. De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijskundige-, personele- en financiële beleid van de gehele scholengemeenschap. De bestuurder neemt beslissingen en voert beleid in samenspraak met de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bedrijfsbureau. Het bestuur stelt zich als doel het verzorgen en ontwikkelen van kwalitatief en hoog niveau voortgezet montessorionderwijs in Amsterdam.

Annet Kil.

Gooische scholenfederatie: Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het treedt op als bevoegd gezag en bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. Elk van de rectoren en directeuren van de scholen legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Mevrouw A.(Annet) M.E Kil-Albersen is de Voorzitter van het College van Bestuur. Zij heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles: strategisch beleid, onderwijsbeleid, personeelsbeleid en externe representatie.