Voor wie is INESPO?

INESPO is een internationale educatieve wedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

De Olympiade daagt de leerlingen uit om individueel en in teams te werken en om projectmatig en op basis van onderzoek aan de slag te gaan. Zij worden gestimuleerd bij te dragen aan een oplossing voor mondiale milieuproblematiek. Daarnaast worden zij uitgedaagd ‘out-of-the-box’ te denken en theorie in de praktijk toe te passen. De afgelopen jaren keken onze (inter)nationale juryleden vol bewondering naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de ingezonden projecten.

INESPO is voor scholen die grootse ideeën hebben over het beschermen en herstellen van onze leefomgeving; zij hebben een visie op een duurzame toekomst; zij hebben hun sporen verdiend om verandering te bewerkstelligen en zijn niet bang om te mislukken; zij hebben een sterk geloof in een mooie toekomst voor onze planeet.

Wij bieden scholen en docenten uitdagingen en geven ze de mogelijkheid om leerlingen te betrekken bij duurzame leerprojecten waarbij ze prijzen kunnen winnen. De projecten verbinden de zogenaamde ‘STREAM’-vakken: Science, Technology, Robotics, Engineering, Art and Mathematics. Maar ook Biologie en Aardrijkskunde kunnen meedoen. Daarmee is INESPO geschikt voor:

INESPO verwelkomt allerlei initiatieven en biedt scholen, zowel leerlingen als docenten, veranderaars als innovators, mogelijkheden waar anderen slechts crisis zien. Zij zien kansen om projecten te ontwikkelen om in staat te zijn multidisciplinaire milieu vaardigheden te onderwijzen, die horen bij de 21ste eeuw. Daarnaast inspireert en motiveert INESPO leerlingen, docenten en de hele schoolgemeenschap. INESPO biedt professionele ontwikkelkansen voor maatschappij en bedrijfsleven en geeft de leerlingen kans om in contact te komen met de wereld buiten de school.